protege

magicpot

oxygeneo

exilite

autoklaw

Autoklaw

Naszym priorytetem jest dbałość o bezpieczeństwo naszych klientów. Dbając o Państwa zdrowie sterylizujemy narzędzia w nowoczesnym autoklawie. Takie urządzenia są powszechnie używane w placówkach medycznych w celu sterylizacji narzędzi chirurgicznych, oraz stomatologicznych.

Sterylizacja to proces technologiczny polegający na zniszczeniu wszystkich, zarówno wegetatywnych, jak i przetrwalnikowych form mikroorganizmów. Prawidłowo wysterylizowany materiał jest jałowy – nie zawiera żadnych żywych drobnoustrojów oraz ich form przetrwalnikowych czy toksyn. Jedynie kontrolowany i powtarzalny proces sterylizacji jest procesem bezpiecznym.

Sterylizacja w autoklawach jest zalecana przez wszystkie organy służby zdrowia, w tym przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) oraz Centrum Kontroli Chorób (CDS-USA). Polega ona na poddaniu materiałów wysokiej temperaturze pary wodnej o wysokim ciśnieniu w określonym czasie. Istnieją ustalone wartości tych parametrów, odpowiednie dla danego rodzaju narzędzi / materiałów. Zwykle stosuje się cykle o następujących minimalnych wartościach: 134oC przy ciśnieniu 2 bar w czasie 4 min. oraz 121oC przy 1,2 bar w czasie 15 min.

Postawiliśmy na nowoczesność, higienę i wysokie standardy – zapraszamy.

desoderm.pl